Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

                                                 Проект: “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне […]

Read more