Възстановяване на увредени МПС

Възстановяване на тежко увредени лекотоварни и тежкотоварни автомобили и ремаркета, включително и такива с деформации по носещата рама (шаси).  Автосервизът е технически обезпечен с всичкият необходим инструментариум, като са налице и множество уникални и специализирани машини и оборудване гарантиращи бързото и качествено възстановяване на машините. Сервизът разполага и със стенд за изправяне на деформирани шасита на тежкотоварни машини.